• +48 606 928 928

Legalizacja pobytu dla członków zarządu spółek.

Zajmujemy się składaniem wniosków o legalizację pobytu dla menedżerów firm, które zakładamy i nadzorujemy ich zarządzanie, pod warunkiem spełnienia przez te spółki warunków określonych w Ustawie o cudzoziemcach (m.in. firma realnie działa w Polsce, osiąga dochody, płaci podatki i zatrudnia polskich pracowników oraz inne warunki wymagane przez Ustawę, świadczące o tym, że firma przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki narodowej).