• +48 606 928 928

Księgowość i doradztwo podatkowe

Świadczymy usługi księgowe dla firm i osób fizycznych – pomoc we wszelkich działaniach finansowo-podatkowych i ubezpieczeniach społecznych, zamknięcie roku obrotowego wraz ze zgłoszeniem do KRS, miesięczne i roczne sprawozdania podatkowe (PIT, CIT, VAT) zgłoszenia do VAT, dokumentacja celna na potrzeby importu, eksportu, zarządzanie personelem.

Przygotowywanie wszelkich dokumentów prawno-finansowych niezbędnych do zamknięcia roku obrotowego spółek w rejestrze handlowym  sądu gospodarczego i wydziałach podatkowych, w tym coroczne rozliczenie zarządu, sprawozdanie finansowe i rachunek zysków i strat.