• +48 606 928 928

Zakładanie spółek

Zakładamy spółki w Polsce, pomagamy w ich zarządzaniu, udzielamy porad podatkowych i finansowych, rejestrujemy znaki towarowe.
Naszym celem jest tu promocja Polski wśród osób z regionu Bliskiego Wschodu, zainteresowanych współpraca i prowadzeniem biznesu w Polsce, a także dostarczanie informacji i promowanie dobrego wizerunku naszego kraju jako otwartego i wspierającego inwestycje zagraniczne, kraju z szybkim  tempem rozwoju gospodarczego, stabilnym prawem, niskim poziom podatków w porównaniu z resztą Unii Europejskiej

Udzielamy porad prawnych i handlowych przedsiębiorcom w następującym zakresie:
-Zakładanie, zawieszenie i likwidacja spółek,
-Przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych, korespondencji i innych dokumentów prawnych,
-Sporządzanie opinii prawnych,
-Obsługa prawna projektów inwestycyjnych,
-Pomoc w procedurach eksportowych, logistycznych, celnych i podatkach,
-Badania rynkowe dotyczących zakresu zapotrzebowania polskiego rynku na określony produkt lub dostępności wybranych produktów lub usług na polskim rynku,
-Wsparcie w rozmowach biznesowych oraz przy podpisywaniu umów,
-Rejestracja znaków towarowych,
-Dostarczanie raportów ekonomiczno-finansowych dotyczących konkretnych firm,
-Pomoc w uzyskaniu wszelkich dokumentów i zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Skarbowych i in.,
-Świadczenie usług księgowych,
-Możliwość zabezpieczenie siedziby potrzebnej do założenia spółek,
-Usługi tłumaczeń przysięgłych na wszystkie języki dokumentów i tłumaczenia ustne we wszystkich językach w instytucjach rządowych, przed notariuszem i w sądach.