• +48 606 928 928

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska Azja  


Nasza Kancelaria jest członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Polska Azja. Izba skupia handlowców i producentów z wielu krajów całego  świata.

Przewodniczącym Sekcji Arabskiej w Izbie jest prawnik Hazem Yacoub, założyciel i wspólnik Kancelarii.

Sekcja Arabska pracuje nad nawiązywaniem relacji z izbami handlowymi w krajach arabskich oraz przedstawicielami tamtejszego sektora prywatnego w celu współpracy członków obu stron. Organizujemy wspólne konferencje, zapraszamy decydentów z odpowiednich instytucji i firm, reprezentujemy ich na wszystkich szczeblach, organizujemy i uczestniczymy w międzynarodowych wystawach w kraju i za granicą.

Za pośrednictwem Izby dostarczamy oferty handlowe na zlecenia organów rzędowych w krajach arabskich- na zaopatrzenie magazynów centralnych w strategiczne towary polskiego pochodzenia, takie jak: pszenica, mąka, cukier, mięso, mąka, jaja i inne.

Izbą kieruje obecnie Pan Janusz Piechociński, ekonomista, który dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra gospodarki.